โรคปวดหัวจากการใช้ยาแก้ปวดเกินความจำเป็น สาระความรู้จากเว็บไซต์ (https://www.eaa78.org) โรคปวดจากการใช้ยาเกิดจากการที่ใช้ยาแก้ปวดบรรเทาอาการในปริมาณที่มากเกินเป็นผลให้มีอาการปวดหัวรุนแรงมากขึ้น และจะมีความถี่ของอาการปวดหัวแทบจะทุกวัน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหัวต่อเนื่องเกิน 3 เดือน โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการใช้ยาแก้ปวด กลุ่มพาราเซตามอล หรือกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เกิน 15 วันหรือมีประวัติการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเออร์โกตามีน ทรีปแทน หรือโอปีออยด์เกิน 10 วัน อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เท่านั้น